Uputstvo za reset Apple laptopova

Resetovanje ili vraćanje računara, bez obzira da li je Apple laptop ili neki drugi tip Apple računara je uobičajena praksa kod preduzetnika koji izbacuju iz upotrebe svoje računare zbog nabavke novih. Resetovanje laptopa predstavlja jedan od najboljih sigurnosnih postupaka za vas i vaš posao jer briše sve vaše lične i private podatke i vraća laptop u fabričko stanje. Dok je ovaj proces sa ranijim operativnim sistemima zahtevao disk koji ste dobili uz Apple računar, danas sa novijim Apple sistemima je dovoljna samo internet konekcija.

  1. Povežite vaš racunar na Internet koristeći Ethernet kabel ili Wireless konekciju.

2. Izaberite ‘’Apple’’ ikonu u gornjem levom uglu vašeg ekrana i pritisnite ‘’Restart’’.

3. Pritisnite “Cmd-R” ćim se vaš računar restartuje. Ovo će pokrenuti Mac OS X Utilities aplikaciju.

4. Kliknite “Disk Utility” i izaberite “Continue.”

5. Izaberite vaš Mac OS X hard disk sa liste diskova koja će se pojaviti. Kliknite “Erase.”

6. Izaberite “Mac OS Extended (Journaled) iz Format menija. Ukucajte ime diska koji brišete i kliknite “Erase.”

7. Kliknite na “Disk Utility” meni i izaberite “Quit Disk Utility.”

9. Kliknite “Reinstall Mac OS X” iz menija Utilities i kliknite “Continue.”

10. Izaberite vas hard disk sa liste hard diskova koja će se pojaviti. Veoma često bude samo jedan na listi. Kliknite “Install” da bi započeli reinstalaciju Mac sistema. Pratite uputstva na ekranu. Ovaj process će trajati jedno vreme.

Upozorenje:

  • Budite sigurni da ste snimili sve vaše lične podatke na eksternom disku ili na Online prostoru za skladistenje pre početka ovog procesa. Ovaj process će obrisati sve podatke sa vašeg laptopa.