uslovi popravke laptop servis

Uslovi Popravke

Poštovani kupci,

 

  1. Unutrašnji elektronski delovi laptopa koji su neispravni, a skidaju se prilikom dijagnostike kvara na matičnoj ploči, SE NE VRAĆAJU KUPCU (osim: ekrani, tastature, procesori, cd rom, hdd, plastike i memorije.
  2. Ako uređaj posle popravke ili dijagnostike ostane u servisu duže od 45 radnih dana od dana kada je primljen na servis, ide u rashod i servis nije dužan da nadoknadi štetu kupcu.
  3. Ukoliko je laptop neispravan, a posle izvršenog servisa ili dijagnostike koja nije uspela (laptop se ponaša još gore ili uopšte ne radi), SERVIS NIJE DUŽAN DA VRATI LAPTOP U PREĐAŠNJE STANJE.
  4. Serviserski pregled uređaja je besplatan na licu mesta. Serviserski pregled uređaja se ne naplaćuje ako se odustane od popravke uređaja dok je u servisu.
  5. Kupac je u obavezi da vrati prijemni list / revers servisu kada dođe po svoj uređaj i da potpiše dokument pod istim brojem da je preuzeo svoj laptop sa servisa. Ukoliko odbije, servis nije dužan da mu vrati uređaj.
  6. Kupac je dužan da uradi backup podataka ukoliko ostavlja svoj uređaj na servis. Ukoliko dođe do gubitka podataka prilikom servisa, servis nije dužan da kupcu vrati podatke. Preventivni backup podataka se naplaćuje prema važećem cenovniku, zavisno od količine GB. Ukoliko kupac nije naglasio da treba uraditi BackUp podataka i to nije zavedeno na prijemnici, servis nije dužan da čuva ili odgovara ukoliko dodje do gubitka podataka prilikom servisiranja laptopa.
  7. Ukoliko je matična ploča neispravna a nakon naše popravke se ponaša još gore ili uopšte ne radi, servis nije dužan da vrati matičnu ploču u predjašnje stanje.
  8. Garancija od 1 god. je važeća iskljucivo ukoliko se laptop čisti na 4 meseca od trenutka popravke. ( ovo vazi samo za popravku matične ploče na laptopu ).

Ukoliko se ne slažete sa našim uslovima popravke, molimo vas da ne popravljate uredjaje u našem servisu.