laptop servis

Online Garancija

online garancija

Laptop Garancija na svaku popravku je 365 dana.

Garancija od 365 dana važi za svaku popravku uspešno rešenu kod nas kao na primer: servis matične ploče, servis grafičke kartice, servis coolera, servis ekrana, servis DVD rezača, servis punjača, servis tastature i kompletno svaki servis uspešno završen.

ONLINE GARANCIJA

Online garancija postoji samo kod nas, dok je laptop u garantnom roku. Ukoliko se desi da izgubite račun ili garanciju, mi za vas online čuvamo celu dokumentaciju o popravci vašeg uređaja i svakog trenutka su vam podaci dostupni na internetu. Ako ste izgubili račun ili garantni list dovoljno je samo da dodjete sa uredjajem kod nas.

  • Garancija na original ugrađene delove je 2 godine.
  • Garancija na ekrane LCD je 3 godine.
  • Garancija na antivirus softver je 1 godina.
  • Garancija na servis matične ploče je 1 godina.
  • Garancija na servis grafičke kartice je 1 godina.

Na šta treba obratiti pažnju kod odlaska u servis za laptopove?

U servisu su dužni da vam izdaju uredno popunjenu prijemnicu na servis, na koju je obavezno naveden serijski broj vašeg laptopa

Posle popravke servis je dužan da vam izda opis radova i opis ugrađenih delova

Daje se napismena garancija za svaki novi ugrađeni deo

Servis je obavezan da vam izda fiskalni račun na ukupnu cenu popravke

Uz fiskalni račun vam važi garancija na delove u trajanju od 2 godine i garancija na servis 1 godina

Praksa je da servisi daju garancije u trajanju od godinu dana, dok za nove delove ona iznosi 2 godine. Ukoliko klijenti dobiju garancije u trajanju od 3 ili 6 meseci, radi se o firmama koji ne obavljaju profesionalno i kvalitetno svoj posao.