Kako resetovati NVRAM na Mac računaru

Šta je NVRAM?

Mala količina memorije računara, nazvan “non-volatile random-access memory” ili NVRAM, skladišti neke postavke u mestima koja OSX može brzo pristupiti. Podešavanja koji su smeštena u NVRAM zavise od vrste Mac računara koji koristite, kao i vrste uređaja koji su povezani na njega.

Podaci koji se nalaze u NVRAM mogu uključivati:

  • Speaker volume
  • Screen resolution
  • Startup disk selection
  • Recent kernel panic information, if any

Nedavna informacija kernel panic, ako ih ima
Ako imate pitanja u vezi sa ovim karakteristikama, možda će biti potrebno da resetujete nvram na računaru. Na primer, ako je vaš Mac pokreće sa diska za pokretanje osim one koju ste naveli u disk za pokretanje sklonosti, ili ako je ikona znak pitanja na kratko pojavljuje kada vaš Mac startuje.

resetovanje NVRAM

Isključite Mac.
Pronađite sledeće tastere na tastaturi: komande (⌘), Opcija, P,, R.
Uključite Mac.
Pritisnite i držite komand – Option: P-R tipke odmah nakon što čujete zvuk pokretanja računara.
Zadržite ove tastere dok se računar ponovo pokrene i čujete za pokretanje zvuk za drugi put.
Otpustite tastere.
Nakon resetovanja NVRAM, možda ćete morati da promenite parametre zvuka, rezoluciju ekrana, izbor za pokretanje diska, i informacije o vremenskoj zoni.

nvram reset biosa
nvram reset biosa