Lista IC-EC i njihove zamene

Lista IC-EC
Lista IC/EC i njihove zamene

Lista IC-EC čipova

Stručnjaci koji rade u Laptop Servis su izvršili sortiranje svih čipova i njihovih zamena koji se sadrže u laptopu. Ovo je lista koja sadrži 100% proverene čipove koji rade, tako da ukoliko nemate neki od navedenih postoje njihove alternative i zamene. Treba obratiti pažnju da pre ugradnje svakog navedenog čipa pogledate sitnim slovima serija čipa mora da se poklopi sa serijom čipa koju ste skinuli sa matične ploče. Lista IC-EC i njihove zamene navedene na slici su čipovi koje je laptop servis testirao i probao, tako da laptopovi popravljeni na takav način rade.