Bios boot keys

Časovi Elektronike

Casovi elektronike

Casovi elektronike

Besplatni časovi elektronike za studente ETF-a tokom letnjeg perioda

 

Casovi elektronike u organizaciji naše firme su besplatni za studente ETF-a, i izvode se tokom tokom leta u trajanju od 2 meseca.

Tokom ovih časova elektronike, zainteresovani studenti mogu da vide kako da  svoja teorijska znanja koja su naučili na fakultetu  primene u praksi na stvarnim i realnim problemima. Poznato je da na našim fakultetima nema dovoljno prakse, tako da su studenti na neki način “zakinuti” i njihovo obrazovanje je nekompletno.

To se posebno odnosi na elektroniku, gde su praktični problemi veoma izraženi i gde teoretsko znanje vrlo često nije dovoljno. Smatramo da će  časovi elektronike u organizuciji naše firme biti veoma korisni svim polaznicima za njihovu dalju karieru, i doprinosi smanjivanju jaza između teorije i prakse, što je rak rana našeg obrazovnog sistema.

Prijave se vrše preko kontakt forme na našem sajtu. Iskoristite naše iskustvo i reference u ovom poslu kako bi unapredili svoje znanje i praktične veštine.